O mnie

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ukończyłam z wyróżnieniem, otrzymując przez kilka lat Stypendium Ministra Zdrowia za wyniki w nauce i działalność naukową. Od roku 2008 doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi zdobywałam w oddziałach szpitali psychiatrycznych i przyszpitalnych Poradniach Zdrowia Psychicznego. Od 2015r. jestem zawodowo związana z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica. Obecnie pełnię tam obowiązki Kierownika Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej i koordynatora ds. współpracy akademickiej i rozwoju naukowo-badawczego.

Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu medycznych artykułów naukowych, rozdziałów książkowych oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach medycznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią. W roku 2012r. uzyskałam tytuł dr-a n. med. po obronie pracy doktorskiej pt.:  

  „Znaczenie genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFA) w zaburzeniach depresyjnych”

(Klinika Psychiatrii Dorosłych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W klinicznej pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi za istotną uważam indywidualną ocenę każdego problemu oraz leczenie nowoczesnymi lekami w najniższych skutecznych dawkach, jak również łączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią. Współpracuję z certyfikowanymi psychoterapeutami.