Publikacje

Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów książkowych oraz prezentacji konferencyjnych. Poniżej znajduje się lista wybranych z nich. Publikacje obejmują m.in. rozdziały w podręcznikach dla studentów kierunków medycznych, opisy przypadków pacjentów z zaburzeniami psychicznymi trudnymi diagnostycznie, artykuły badawcze i przeglądowe. Publikacje dotyczą praktycznych aspektów farmakologicznego leczenia zaburzeń psychicznych, roli wolnych hormonów tarczycy i hormonu tyreotropowego w przebiegu zaburzeń depresyjnych, roli niekorzystnych zdarzeń okresu dzieciństwa i innych czynników środowiskowych oraz czynników genetycznych  w kształtowaniu ryzyka wybranych zaburzeń psychicznych i rozwoju szkodliwych nawyków zdrowotnych.

 1. Berent D, Skoneczny M. Stress urinary incontinence and depression – a place for duloxetine – literature based analysis of efficacy and safety of treatment. E-Poster. EPA 2019, 27th European Congress of Psychiatry, Warsaw, Poland. 6-9  April, 2019.
 2. Berent D. Depression: Correlations with Thyroid Hormones in Major Depressive Disorder. In: Melatonin, Neuroprotective Agents and Antidepressant Therapy. Editors: Francisco López-Muñoz, Venkataramanujam Srinivasan, Domenico de Berardis, Cecilio Álamo, Takahiro A. Kato; pp 357-363. DOI: 10.1007/978-81-322-2803-5_25 Date: 18 November 2016
 3. Berent D. Current diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder according to ICD-10 and DSM-V. Pol J Aviat Med Psychol 2014; 20(3): 33-36. DOI: 10.13174/pjamp.20.03.2014.5
 4. Berent D, Zboralski K, Macander m. Antioxidant properties of cerebrolysin – an old drug with a newly discovered capabilities. Pol J Aviat Med Psychol 20(1): 25-30. DOI: 10.13174/pjamp.20.01.2014.3
 5. Berent D, Macander M, Szemraj J, Orzechowska A, Gałecki P. Vascular endothelial growth factor A gene expression level is higher in patients with major depressive disorder and not affected by cigarette smoking, hyperlipidemia or treatment with statins. Acta Neurobiol Exp 2014; 74: 72-90.
 6. Berent D, Zboralski K, Orzechowska A, Gałecki P. Thyroid hormones association with depression severity and clinical outcome in patients with major depressive disorder. Mol Biol Rep DOI 10.1007/s11033-014-3097-6.
 7. Berent D, Orzechowska A, Macander M. Hyperlipidemy in patients with major depressive disorder is associated with less severe depressive symptoms. New Med 2014; 1: 19-23.
 8. Berent D. Osobowościowe uwarunkowania chorób somatycznych. W: Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Red. Orzechowska A, Gałecki P. Wrocław: Continuo, 2014, 42-51.
 9. Berent D, Bączek I, Florkowski A, Gałecki P. Choroba Creutzfeldta-Jakoba w praktyce psychiatrycznej – opis przypadków postaci ataktycznej i Heidenhaina. [Creutzfeldt-Jakob disease in the psychiatric practice – case reports of the ataxic and Heidenhain variant]. Psychiatr. Pol. 2014; 48(1): 187–194.
 10. Berent D, Bączek I, Zboralski K, Wierzbiński P, Gałecki P. The Heidenhain variant of Creutzfeldt-Jakob disease – two patients initially misdiagnosed with dissociative disorder. Med Sci Tech 2013; 54: 112-119.
 11. Berent D, Gałecki P. Psychofarmakologia kobiet w ciąży. [Psychopharmacology in pregnancy]. Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii 2013; 1: 13-19.
 12. Berent D. Zaburzenia osobowości. W: Fizjoterapia w psychiatrii. Red. Florkowski A. Warszawa: PZWL, 2012, 72-76.
 13. Berent D, Gałecki P. Biologiczne podłoże chorób psychicznych. W: Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych. Red. Talarowska M, Florkowski A, Gałecki P. Wrocław: Continuo, 2011, 35-51.
 14. Berent D, Talarowska M, Gałecki P, Florkowski A. Skuteczność cerebrolizyny w leczeniu zespołu amnestycznego – opis przypadku. Psychiatria Polska 2010; 64 (3, Suppl. 2): 11. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 czerwca 2010, Poznań
 15. Berent D, Florkowski A, Gałecki P. Przeniesiony zespół Münchausena. [Münchausen syndrome by proxy]. Psychiatria Polska 2010; 64 (2): 245-254.
 16. Berent D, Talarowska M, Zboralski K, Wojdyn M, Florkowski A, Gałecki P. Cerebrolizyna w psychiatrii i neurologii – skuteczność i bezpieczeństwo leczenia wybranych jednostek chorobowych. [Cerebrolysin in psychiatry and neurology – efficacy and safety of therapy in selected disorders]. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2010; 26 (2): 101-109.
 17. Berent D, Talarowska M, Orzechowska A, Florkowski A, Gałecki P. Cerebrolizyna w organicznym zespole amnestycznym – opis przypadku. [Cerebrolysin in organic amnestic syndrome – case report]. Psychiatria i Psychoterapia 2010; 6 (3-4): 11-18.
 18. Berent D, Szemraj J, Florkowski A, Gałecki P. Transferazy glutationowe klasy Omega i ich znaczenie w neuropsychiatrii. [The Omega glutathione s-transferases and theirs significance in neuropsychiatry]. Psychogeriatria Polska 2009; 6 (2): 59-70.
 19. Berent D, Pierchała O, Florkowski A, Gałecki P. Agresja pacjentów wobec personelu medycznego izby przyjęć szpitala psychiatrycznego. Psychiatria i Psychoterapia 2009; 5 (1/2): 1-10
 20. Berent D. Rola układu neuroendokrynologicznego w procesie zapamiętania i przechowywania informacji o czynniku stresogennym w warunkach fizjologicznych i PTSD [The role of neuroendocrine system in consolidation and retention of memories for stressor in physiology and PTSD]. Conference: XIX Konferencja Naukowo Szkoleniowa – Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne „Pacjent trudny do terapii”, At Arłamów, Poland 1.10.2014
 21. Berent D. The role of neuroendocrine system on risk and course of PTSD [Znaczenie układu neuroendokrynologicznego w kształtowaniu ryzyka i przebiegu PTSD]. 8th International Congress Psychiatria Medforum 2014 Optimisation of treatment in Psychiatry, Wisła, Poland. 12.12.2014
 22. Berent D. Nawyki Zdrowotne Pacjentów z Wybranymi Zaburzeniami Psychicznymi. XVIII Lubelskie Spotkania Naukowe 2015, Kazimierz Dolny, Polska, 17-19.09.2015
 23. Berent D, Macander M, Kusideł E. Interakcja wybranych czynników środowiskowych I molekularnych w patogenezie uzależnienia od alkoholu. XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne „Pacjent trudny do terapii”, Arłamów, Polska, 15-17.10.2015